Računalniška gruča UM


HPC-CORE.UM.SI je bil nabavljen v okviru operacije z naslovom »Center za Odprte inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru (CORE@UM)«. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost; pogodba št. 3330-13-500032.

Instalacija gruče


  • 22. 11. 2020 - OpenHPC 2.0 - (CentOS 8.2, Xcat, Slurm)

  • 25. 09. 2017 - Rocks 6.2 - (CentOS 6.6, Slurm roll)

  • 08. 08. 2013 - Rocks 6.1 - (RedHat 6.3, SGE roll)
Rocks is supported by the National Science Foundation under Grants OCI-1032778 and OCI-0721623.)